ARKIV.HESTESPORT.NO

Nyhetsarkiv for 7459 nyheter publisert på Hestesport.no i perioden 24. mars 2012 til 8. november 2021.

Gjelsten med stort bidrag til norsk ryttersport

Bildetekst: Det jobbes på Linnesvollen Hestesportssenter selv om det er snø og kulde. Fra høyre: Ole Stokke, Drammen og Omegn Rideklubb, Bjørn Rune Gjelsten, Tore Sannum. president i Norges Rytterforbund og Bernt Otto Hauglin, Drammen og Omegn Rideklubb.

Med en historisk stor pengegave fra Bjørn Rune Gjelsten i ryggen skal Drammen og Omegn Rideklubb nå investere og ruste opp sitt anlegg på Linnesvollen, i Lier kommune, for seks millioner kroner. Det skal bygges ny stor internasjonal ridebane med oppvarmingsbane og servicefasiliteter.

Tekst og foto: Anton Granhus

– Dette er et historisk stort og kraftig løft for norsk ryttersport, sier presidenten i Norges Rytterforbund, Tore Sannum. – Vi opplever her at en generøs person med tilknytning til vår sport bidrar med en stor gave.
Bjørn Rune Gjelsten, som er tilknyttet ryttersporten gjennom sin datter Ingrid, gir datterens klubb en gave på fem millioner kroner. Gjelsten har en visjon om å videreutvikle klubbens ridesenter på Linnesvollen til internasjonal standard til glede for hele rytter-Norge.
Presidenten påpeker at investeringen som Norges Rytterforbund er med på, skaper verdier og aktivitet for alle forbundets medlemmer.

Norges Rytterforbund bidrar til oppgraderingen på Linnesvollen med en million kroner gjennom prosjektet «Krafttak for ridebanebunner», fordelt over to år

– Det er veldig motiverende for meg at rytterforbundet har mulighet til å støtte dette prosjektet, sier Bjørn Rune Gjelsten.
– Min visjon er å videreutvikle et anlegg som holder internasjonal standard, til glede for hele hestesportsmiljøet i Norge, sier Gjelsten.

Anlegget klart i 2018

Gaven til rideklubben i Lier skal brukes til en helt ny ridebane på 62 x 85m, med internasjonal standard,. En ny oppvarmingsbane på 25 x 62m, nytt funksjonærbygg for dommere og sekretariat, samt nytt lager for hindermateriale og utstyr blir også etablert. Områdene rundt de nye ridebanene vil i løpet av våren 2018 bli opparbeidet og ferdigstilt som grønne arealer. Videre skal det utredes muligheter for å bygge et nytt klubbhus/serviceanlegg med kafeteria, restaurant, dommer og funksjonærfasiliteter.

Totale kostnader for investeringene, som skal sluttføres i 2018, vil være seks millioner kroner og ridebanene skal være klar til bruk våren 2018 og allerede i år vil det bli avholdet to nordiske mesterskap på arenaen

Mangler internasjonale arenaer
Norsk ryttersport har i dag ingen internasjonal utendørs kvalitetsarena med to store ridebaner, oppvarming og serviceanlegg. For å kunne videreutvikle norsk ryttersport på linje med europeiske nasjoner, kreves et anlegg hvor det kan arrangeres stevner på tre og firestjernersnivå i både sprang og dressur (det internasjonale rytterforbundet deler inn internasjonale stevner fra en til fem stjerner). Det nye anlegget i Lier vil få en standard som kan gjennomføre slike stevner, samtidig som det legges til rette for å avvikle stevner også i andre grener.

– Vi i Norges Rytterforbund går inn i prosjektet fordi det er behov for en sentralt plassert og oppgradert arena. Det vil bidra til at også breddeidretten kan få viktig erfaring på høyt nivå, uten å måtte ta lange og dyre turer utenlands. Teknisk personell og andre funksjonærer vil få mulighet til å høste verdifull erfaring på hjemmebane. Det stilles også forventninger til at Norge er med i et europeisk fellesskap med moderne arenaer som ikke bare kan benyttes til norske, men også til nordiske og europeiske mesterskap, sier Tore Sannum. Styret i Norges Rytterforbund er opptatt av at den modellen som nå lanseres i samarbeid med Drammen og Omegn Rideklubb, skal kunne brukes andre steder i landet i henhold til revidert anleggsplan.

Skal ikke svekke annen aktivitet
Styret i Norges Rytterforbund har i sine vurderinger lagt avgjørende vekt på at forbundets bidrag på en million kroner, fordelt over to år, ikke skal gå ut over andre aktiviteter. Bidraget skal heller ikke svekke kravet til egenkapital i forbundet.
– Vi ønsker at Drammen og Omegn Rideklubb skal arrangere tre internasjonale stevner hvert år utover Drammen Spring Tour. Samtidig ønsker NRYF å kunne benytte anlegget vederlagsfritt et visst antall dager pr. år til egne arrangementer og tiltak, presiserer rytterpresidenten.