ARKIV.HESTESPORT.NO

Nyhetsarkiv for 7459 nyheter publisert på Hestesport.no i perioden 24. mars 2012 til 8. november 2021.

Et anlegg i toppklassen

Bildetekst: Onsdag kveld ble Violetta, det nye restaurant- og servicebygget på Linnesvollen, offisielt åpnet.

Onsdag kveld kunne endelig snoren klippes for Violetta, det nye restaurant- og servicebygget på Linnesvollen, midt mellom de to konkurransebanene. – Min visjon har vært å utvikle en arena av internasjonal standard til glede for hestesporten i Norge, for alle, sa Bjørn Rune Gjelsten før han erklærte bygget som offisielt åpnet.

Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

-Jeg åpner dette bygget i dag med hjertet oppriktig i Linnesvollen, innledet Bjørn Rune Gjelsten, som er den finansielle drivkraften bak både Violetta og de øvrige store oppgraderingene på Linnesvollen. – Det var fire år siden jeg tuslet rundt her på Springtour, jeg var nybegynner i hestesporten og jeg tenkte at her måtte vi gjøre noe. Jeg begynte å lufte det for Eirik, jeg hadde en tanke rundt større arena, bedre avridning, rydde opp, oppgradere den gamle Kingsland arena og ikke minst ha en felles arena som nå i dette bygget. Min visjon har vært å utvikle en arena av internasjonal standard til glede for hestesporten i Norge for alle. Mitt og Solveigs ønske har vært å gi tilbake til sporten da sporten på kort tid har gitt oss så mange gode opplevelser sammen med vår datter Ingrid.

Motivert av andre i sporten
Gjelsten understreket at hans motivasjon har kommet via mange av kveldens gjester og andre innen sporten.

-Jeg vil begynne med forbundet, Norges Rytterforbund ved president Tore Sannum og administrasjonen. Forbundet har hatt en flott utvikling de årene jeg har vært en del av sporten. Energien går i fartsretning, og energien går for sporten. Dette har vært en viktig motivasjon for meg, dette er grunnleggende i forhold til organisasjonen av idretten vår.

Dernest trakk Gjelsten frem stedet Linnesvollen og en sentral drivkraft på stedet – Eirik Berentsen. – Eirik har vært en nøkkelspiller, en motivator for at jeg har kunnet bidra, vi har jobbet mangt et nattskift, det har vært små og store detaljer og veldig motiverende for meg at det har vært noen som har tatt fatt i dette til daglig. Jeg må også nevne klubben her, Drammen og Omegn Rideklubb,ved de gamle traverne Ole Stokke, Bernt Otto Hauglin, Ivar Alme og Anders Hafskjold – de har vært så positive, sammen med de unge i klubben, til mine innspill og ideer. Jeg vil også takke familien Gulliksen især ved Geir, som ga Ingrid en mulighet til å utvikle seg som rytter ved å få overta Violetta. Geir red World Cup i Scandinavium i 2015 – i år fem år etter red Ingrid Violetta i 1,50 samme sted. Violetta er en fantastisk hest med et stort hjerte, og jeg takker for at vi fikk denne muligheten med Violetta av Geir. Jeg vil også takke Torill Hemmingby som tålmodig trener og medspiller, Torill er en del av at vi er her i dag – og så må jeg selvsagt takke min kone Solveig, hun har vært engasjert, vært mye her og hun har hatt hånd om alle detaljene her. Til sist, men ikke minst, vil jeg si uten Ingrids dedikasjon og uten at hun møtte mange av dere og fortsatte i sporten, så hadde vi ikke vært der vi er i dag, da hadde mine valg sannsynligvis vært annerledes. Men aller viktigst alle dere som er her i dag har direkte eller indirekte, sammen med flere andre, har vært bidragsytere til det vi ser rundt oss i dag, et anlegg som jeg kan si holder mål i forhold til hvilket som helst internasjonalt anlegg.

Et anlegg vi har grunn til å være stolte av
-Dette nye bygget er med på å gjøre Linnesvollen til en arena vi ikke bare er stolte av, men som er blant de ypperste i europeisk målestokk, sa president Sannum. – Det har vært en tøff og annerledes vår, men vi som brenner for hestesporten kan glede oss over at vi nærmer oss normalen. Norge har tross alt kommet gjennom krisen på en grei måte, alle har tatt en for laget og vi er startklare før resten av rytter-Europa. Vi skulle gjerne sett utenlandske ryttere her nå, men vi vet at det snakkes om Linnesvollen i rosende og imponerte ordelag. Norge blir lagt merke til!

Det aller viktigste med et anlegg av et slikt kaliber er dog ikke utseendet, men funksjonen sa presidenten.

– Dette betyr svært mye for sporten. Landslagsleder Mikael Kolind sier klart at anlegget på Linnesvollen har vært sterkt medvirkende til at norsk ryttersport, især sprang, har utviklet seg slik den har gjort de siste årene. Nå har Norge et anlegg av høy internasjonal standard som gir mange flere norske ryttere store muligheter på hjemmebane. Vi vil derfor rette en stor takk til familien Gjelsten for deres sjenerøse bidrag til sporten generelt og til Linnesvollen spesielt.

Dette kan vi få til i Drammen
Som representant for rytterne fikk også Geir Gulliksen ordet. – Det betyr enormt mye for sportens utvikling at vi har sånne personer som ikke bare tenker profitt, men som tenker på å gi noe tilbake til sporten. Slike ildsjeler er unike. Hvis alle hadde visst hvor mye tanker og timer Gjelsten har lagt ned for å få til dette, så hadde alle vært enda mer imponert. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle oppleve i min yrkesaktive karriere at vi skulle få et toppanlegg av internasjonalt format her på hjemmebane. Alt dette har kan vi takke disse to for.

Teamet ved Stall Gullik bidro til at familien Gjelsten tidlig i Ingrids karriere reiste ut i Europa. Det satte tankene om Linnesvollens potensiale i gang hos Bjørn Rune Gjelsten.
-Da vi var sammen i Oliva Nova tenkte han ikke bare på om hans datter red feilfritt. Han var også opptatt av det han så rundt seg, anlegget, fortalte Geir. – Bjørn Rune sa «dette kan vi få til i Drammen». Det er mange som kan drømme, men Bjørn Rune drømmer ikke, han gjennomfører det han tenker – og her har han gjennomført det i samarbeid med Eirik og Drammen og Omegn Rideklubb. Bjørn Rune er så raus mot alle rundt seg, fra topp til bredde, han er en velgjører i levende live.

Geir trakk frem betydningen av det Eirik Berentsen gjør for norsk hestesport. – Uten en person som Eirik, så vil jeg påstå at det hadde vært umulig å drive med ryttersport på høyt nivå i Norge. Eirik har bare et problem, han burde av og til tenke på seg selv også, ikke bare alle andre.

Det begynte med et hinder
-Det har vært mange tøffe år der vi her på Linnesvollen har prøvd å henge med resten av Europa. Vi hadde ambisjonene, men vi nådde aldri frem for resten av Europa fløy så fort videre, innledet Eirik, daglig leder av Drammen Ridesenter. – Anleggene i Europa ble bedre og bedre, og det ble vanskeligere og vanskeligere å få topprytterne hit. Men da Bjørn Rune kom hit i 2017, da begynte en ny era.
Det som i dag har blitt et fantastisk vakkert og funksjonelt anlegg, med hensynet til hestene og rytterne som første prioritet, startet enkelt nok.

-Det første prosjektet til Bjørn Rune var ikke en ny utebane, men et nytt hinder han hadde kjøpt og som vi trengte å finne det rette stedet til på den gamle banen, smilte Eirik.

-Derfra har det gått slag i slag med store oppgraderinger, det har vært en utrolig glede å jobbe med dette daglig og være del av dette som tidligere rytter selv og en som er glad i sporten. Før red vi 7-8 stevner i utlandet, i dag er det stevner hele tiden i Europa og andre deler av verden at det skulle mye til å få til noe her – men det har vi greid. I fjor hadde vi ventelister med gode ryttere, det er detaljene her som avgjør, sammen med grunntanken om at hva er bra for hestene, hva er bra for sporten – det er dette som bærer dette anlegget. Det har vært en ære å få jobbe med familien Gjelsten om dette, det har gått utallige timer med, men nå er vi der.